EDYCJE:
REJESTRACJAOsoby biorące udział w zawodach zobowiązane są dokonać rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy ( "FORMULARZ REJESTRACYJNY" ) lub w biurze zawodów(w przeddzień zawodów - sobota).
Pamiętaj, że zgłoszenie on-line nic nie kosztuje a usprawnia działanie biura zawodów, zmniejsza kolejki do zapisów podczas zawodów, eliminuje ewentaulne błędy w Nazwisku, Imieniu, Nazwie Klubu publikowanych na oficjalnych wynikach
W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na formularzu dostępnym na stronie OŚWIADCZENIE